IV FORUM LUDZI KULTURY I EDUKACJI
1 października 2019 r.
Zamek Moszna

Program:

 • 12.00 – Przywitanie gości, dr hab. Monika Ożóg (Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu)
 • 12.15 Sieciowanie po opolsku – myślenie i działanie systemowe w budowaniu relacji
  • Katarzyna Juranek-Mazurczak – kierownik Centrum Aktywności Lokalnej,
  • Joanna Ojdana – koordynator Bardzo Młodej Kultury 2019-2021 – Opolskie, Zastępca Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • 13.00 – Rola samorządu lokalnego w propagowaniu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie
  • Barbara Kamińska, Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • 13.30 – Przerwa na poczęstunek
 • 14.15 – Programy Edukacji Kulturalnej w Polsce – dobre praktyki, które warto zakorzenić w Opolskim na przykładzie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
  • Anna Michalak–Pawłowska – Pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”
 • 15.15 – Edukacja kulturowa Opolszczyzny – wspólny cel samorządów, placówek kulturalnych i oświatowych – panel warsztatowy
 • 15.45 – Edukacja kulturowa – szansa dla regionu. Perspektywy na kolejne lata – forum dyskusyjne. Moderatorzy: dr hab. Monika Ożóg, Joanna Ojdana
 • 17.00 – Występ artystyczny Julita Ziółko i teatr Castello
 • 17:45 – Zwiedzanie zamku
 • 19.00 – Kolacja bankietowa

 


Formularz zgłoszeniowy

Imię:

Nazwisko:

Instytucja reprezentowana:

Rola:
AnimatorEdukatorInna

Adres e-mail:


OŚWIADCZENIA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z udziałem w projekcie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”.
 • 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w konkursie.